Železnice

 UHLÍKOVÉ A KOVOM impregnované LIŠTY PRE ZBERAČE ELEKTRICKÉHO PRÚDU:

 • uhlíkové lišty pre elektrické hnacie vozidlá železničnej dopravy (lokomotívy, EMU)
  • štandardné uhlíkové lišty
  • kovom impregnované uhlíkové lišty pre vysoké prúdové zaťaženie
  • uhlíkové lišty s ADD systémom

UHLÍKOVÉ kefy:

 • uhlíkové kefy pre trakčné komutátorové motory 
  • lokomotívy, EMU

 • uhlíkové kefy pre elektropríslušenstvo vozidiel
  • pomocné motorčeky