Uhlíkové kefy

Uhlíkové kefy pre priemysel a dopravu

 • stacionárne komulátorové stroje (jednosmerné a striedavé)
 • stacionárne krúžkové stroje
 • trakčné komulátorové stroje (jednosmerné a striedavé)

Uhlíkové kefy pre automobilový priemysel

 • štartéry
 • alternátory
 • dynamá
 • pomocné motorčeky

Uhlíkové kefy pre elektrické ručné náradie

 • vŕtačky
 • brúsky
 • píly
 • iné

Uhlíkové kefy pre špec. prístroje a zariadenia

 • generátory pre meniče kmitočtu
 • motorčeky a generátory v lietadlách
 • v meracej, regulačnej a informačnej technike

Uhlíkové kefy pre el. domáce spotrebiče

 • práčky s komutátorovým motorom
 • mixéry
 • kuchynské roboty
 • sušiče vlasov
 • vysávače
 • iné
 

MATERIÁLOVÉ PARAMETRE

UHLOGRAFITY

Kód materiálu Objemová
hustota
(min.hodn.)
Merný el.
odpor
(str.hod.)
Tvrdosť
HRBSh
(str.hod.)
Odporúčaná
hustota
prúdu
Obvodová
rýchlosť
(max.)
Odporúčaný
tlak na
kefu
Celk.úbytok
napätia
(max.)
Súčinitež
trenia
(max.)
Aplikácie
CG 311 1,55 800 85 HR 10/60 12 55 25-35 - - Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov
CG 326 1,53 1300 76 HR 10/60 10 30 25-35 Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov
CG 342 1,45 500 97 NR 10/60 8 30 30-40 7,0 0,30 Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov
CG 343 1,45 500 97 HR 10/60 8 30 30-40 7,0 - Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov

BAKELITOGRAFITY

Kód materiálu Objemová
hustota
(min.hodn.)
Merný el.
odpor
(str.hod.)
Tvrdosť
HRBSh
(str.hod.)
Odporúčaná
hustota
prúdu
Obvodová
rýchlosť
(max.)
Odporúčaný
tlak na
kefu
Celk.úbytok
napätia
(max.)
Súčinitež
trenia
(max.)
Aplikácie
CG 329 1,60 375 85 HR 10/40 10 50 25-35 - - Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov

ELEKTROGRAFITY

Kód materiálu Objemová
hustota
(min.hodn.)
Merný el.
odpor
(str.hod.)
Tvrdosť
HRBSh
(str.hod.)
Odporúčaná
hustota
prúdu
Obvodová
rýchlosť
(max.)
Odporúčaný
tlak na
kefu
Celk.úbytok
napätia
(max.)
Súčinitež
trenia
(max.)
Aplikácie
EG 605 1,67 33 90 HR 10/100 10 50 30 3,5 0,20 Generátory a motory napájané pulzným prúdom, trakčné motory
EG 616 1,67 33 90 HR 10/100 10 50 30 3,5 0,20 Generátory a motory napájané pulzným prúdom, trakčné motory
EG 624 1,65 20 77 HR 10/100 10 40 18 2,9 0,25 Jednosmerné stroje do 230V, stroje s bronzovými alebo medenými krúžkami
EG 640 1,70 44 92 HR 10/100 10 50 30 3,3 0,20 Trakčné motory jednosmerné alebo napájané pulzným prúdom, generátory a ťaźné motory
EG 642 1,70 44 100 HR 10/100 10 50 30 3,3 0,15 Trakčné motory jednosmerné alebo napájané pulzným prúdom, generátory a ťažné motory
EG 657 1,70 44 100 HR 10/100 10 50 30 3,3 0,15 Trakčné motory jednosmerné alebo napájané pulzným prúdom, generátory a ťažné motory
EG 670 1,60 48 92 HR 10/100 10 50 18-30 3,5 0,20 Jednosmerné trakčné motory, jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komulátorové motory
EG 673 1,57 14 82 HR 10/40 10 50 20 3,5 0,20 Trakčné motory menších a stredných výkonov napájané jednosmerným prúdom, generátory
EG 676 1,60 14 75 HR 10/60 10 50 20 3,5 0,20 Trakčné motory menších a stredných výkonov napájané jednosmerným prúdom, generátory, akumulátorové vozíky
EG 680 1,60 50 97 HR 10/100 10 50 20 3,6 0,20 Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory

GRAFITY

Kód materiálu Objemová
hustota
(min.hodn.)
Merný el.
odpor
(str.hod.)
Tvrdosť
HRBSh
(str.hod.)
Odporúčaná
hustota
prúdu
Obvodová
rýchlosť
(max.)
Odporúčaný
tlak na
kefu
Celk.úbytok
napätia
(max.)
Súčinitež
trenia
(max.)
Obsah
kovu
Aplikácie
CG 318 1,53 18 93 HR 10/20 8 80 20-25 3,8 0,40 - Stroje s oceľovými krúžkami pre veľké obv. rýchlosti - turbogenerátory, hydroalternátory

STRIEBROGRAFITY

Kód materiálu Objemová
hustota
(min.hodn.)
Merný el.
odpor
(str.hod.)
Tvrdosť
HRBSh
(str.hod.)
Odporúčaná
hustota
prúdu
Obvodová
rýchlosť
(max.)
Odporúčaný
tlak na
kefu
Celk.úbytok
napätia
(max.)
Súčinitež
trenia
(max.)
Obsah
kovu
Aplikácie
Ag 35 2,60 5,75 95 HR 10/20 20 20 20-25 - - 35 Malé elektrické stroje v meracej a regulačnej technike, tachodynamá
Ag 93 6,90 0,06 90 HR 10/40 27 20 20-25 - - 93 Motorčeky s malým napájacím napätím v snímacej a informačnej technike

KOVOGRAFITY

Kód materiálu Objemová
hustota
(min.hodn.)
Merný el.
odpor
(str.hod.)
Tvrdosť
HRBSh
(str.hod.)
Odporúčaná
hustota
prúdu
Obvodová
rýchlosť
(max.)
Odporúčaný
tlak na
kefu
Celk.úbytok
napätia
(max.)
Súčinitež
trenia
(max.)
Obsah
kovu
Aplikácie
MG 407 3,65 5,50 100 HR 10/60 24 47 20-25 2,6 0,26 60 Motorčeky a generátory pre letecký priemysel
MG 410 5,15 0,12 72 HR 10/60 24 20 20 0,5 0,25 88 Asynchrónne motory s krúžkami, kefy pre uzemňovacie krúžky, spúšťače do 3 kW/12V, max. prúdová hustota 200 Acm-2/20s
MG 414 5,60 0,09 60 HR 10/40 24 20 30-40 0,6 0,20 92 Spúšťače do 3kW/12V
MG 415 3,90 0,35 75 HR 10/60 16 25 20-25 1,0 0,20 70 Generátory a motory s krúžkami
MG 433 4,45 0,20 80 HR 10/40 15 25 20-25 1,1 0,20 75 Dynamá do 15V, generátory a motory s krúžkami
MG 442 3,50 0,75 90 HR 10/40 15 30 20-25 1,3 0,20 65 Kefy pre uzemňovacie krúžky a asynchrónne motory s krúžkami
MG 456 2,50 3,50 95 HR 10/40 15 35 30-40 2,0 0,20 33 Motorčeky pre autopríslušenstvo do 80V s prúdovou hustotou do 35 A/cm2
MG 457 2,65 1,00 95 HR 10/40 15 35 30-40 1,5 0,20 40 Generátory a motory s krúžkami s prúdovou hustotou do 35 A/cm2
MG 458 2,75 3,50 90 HR 10/40 15 35 30-40 2,0 0,20 42 Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A/cm2, akum. vozíky
MG 459 2,75 2,50 90 HR 10/40 15 35 30-40 2,0 0,20 40 Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A/cm2
MG 466 2,50 8,00 83 HR 10/40 15 35 30-40 2,2 0,20 32 Motory a generátory do 80V, spúšťače do 6kW/24V, akumulátorové vozíky
MG 470 3,4 1,50 95 HR 10/40 16 35 18-23 1,5 0,20 55 Spúšťače do 6kW/24V
MG 475 3,40 0,92 70 HR 10/60 14 30 18-23 1,4 0,20 60 Generátory a motory s krúžkami a malomotorčeky