Uhlíkové lišty

 UHLÍKOVÉ A KOVOGRAFITOVÉ LIŠTY PRE ZBERAČE ELEKTRICKÉHO PRÚDU:

 • uhlíkové lišty pre elektrické hnacie vozidlá železničnej dopravy
  • štandardné uhlíkové lišty
  • lišty z materiálu na báze medi
  • lepené uhlíkové lišty
    
 • uhlíkové lišty pre električky
  • štandardné uhlíkové lišty
  • lepené uhlíkové lišty
    
 • uhlíkové lišty pre trolejbusy
  • štandardné prevedenia
  • podľa požiadaviek
    
 • uhlíkové lišty a uhlíkové segmenty pre priemyselné účely podľa požiadaviek zákazníka

Materiálové parametre

MATERIály pre uhlíkové lišty pre LOkOMOTíVy, EMU A električky (TYPICké hodnoty)

Značka

Objemová hmotnosť (g/cm3)

Merný el. odpor (μΩm)

Tvrdosť HRBSh (5/150)

Pevnosť v ohybe (MPa)

Impregnácia

Prúdová zaťažiteľ-
nosť trvalá (A/mm)

Prúdová zaťažiteľ-
nosť špičková (A/mm)

SC 846

1,67

36

95

30

živica

8

10

SK 162

2,30

5

110

60

Cu

10

12

MATERIály pre uhlíkové lišty pre TROLejbusy (TYPICké hodnoty)

Značka

Objemová hmotnosť (g/cm3)

Merný el. odpor (μΩm)

Tvrdosť HRBSh (5/150)

Pevnosť v ohybe (MPa)

Impregnácia

Prúdová zaťažiteľ-

nosť trvalá (A/mm)

Prúdová zaťažiteľ-

nosť špičková (A/mm)

SC 838

1,66

32

96

35

živica

3

3,5

SK 156

2,50

9

110

75

Sb

3,5

4,0

SK 167

2,40

5

98

62

Cu

5

6

SK 168

2,30

12

100

58

CuSn

4

5

Viac informácií na vyžiadanie.