Nákup

Základné informácie

Nákup surovín, materiálov, komponentov a kooperácií je zabezpečovaný v úzkej spolupráci so širokou sieťou dodávateľov. Pri nákupe vstupov spolupracujeme s viac ako 250 dodávateľmi.

Hlavnými nakupovanými vstupmi sú:

 • koksy,
 • sadze,
 • smola,
 • kovové prášky (Cu, Sn, Pb, Fe, W, Ag ...)
 • medené komponenty (drôty, lanká, plechy...),
 • hliníkové komponenty,
 • technické plyny,
 • izolácie,
 • chemikálie (živice, rozpúšťadlá...)
 • spájky
 • grafitové bloky 

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné podmienky nákupu