Kontaktné informácie

ELEKTROKARBON a.s.
Tovarnícka 412
955 22 Topoľčany
Slovenská republika

telefón: 038 535 41 11
email: ekt(at)elektrokarbon.sk

Registračné údaje

Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register, Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vl.č.:103/N

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK73 7500 0000 0040 1426 6326
BIC: SWIFT CEKOSKBX

IČO: 31412432
DIČ: 2020419423
IČ DPH: SK2020419423

Napíšte nám

V prípade, že máte na nás nejaké otázky alebo požiadavky, napíšte ich do nasledujúceho formulára.

Polia zvýraznené hrubým písmom sú povinné. Ak vyžadujte odpoveď, uvádzajte prosím správne kontaktné údaje.

Meno a priezvisko:
Firma:
Kontaktná adresa:
Mesto/PSČ:
Telefón:
E-mail:
Web:
Fax:
Vaša otázka / Požiadavka:
 
Vyberte príjemcu správy:
Kontrolný kód: