Obchod a marketing

Obchodný segment - Koľajové vozidlá

Miloš Mrázik, Ing.
vedúci segmentu

mobil: +421 945 504 177
tel.: +421 38 5354 410
fax: +421 38 5322 361
e-mail: mrazik.milos(a)vum.sk
jazyk: anglický, ruský, poľský

Peter Rehák, Ing.
obchodník

mobil: +421 945 504 179
tel.: +421 38 5354 408
fax: +421 38 5322 361
e-mail: rehak.peter(a)vum.sk
jazyk: ruský

Obchodný segment - Priemysel

Miroslav Krištien, Ing.
vedúci segmentu

mobil: +421 945 504 178
tel.: +421 38 5354 413
fax: +421 38 5322 361
e-mail: kristien.miroslav(a)vum.sk
jazyk: anglický, ruský

Obchodný segment - Technický uhlík

Back-office

Jana Szárazová

mobil: +421 945 504 180
fax: +421 38 5322 361
e-mail: szarazova.jana(a)vum.sk
jazyk: anglický, nemecký