Nahlasovanie podnetov

Nahlasovanie podnetov o protispoločenskej činnosti v organizácii.

V prípade, že máte podnety alebo požiadavky v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. , napíšte ich na doleuvedenú emailovú adresu.
Ak vyžadujte odpoveď, uvádzajte prosím správne kontaktné údaje.

Kontaktná osoba: Radomíra Kováčiková, personálna riaditeľka.

Emailová adresa pre nahlasovanie podnetov: podnety(a)elektrokarbon.sk.

Podávanie podnetov

V prípade, že máte podnety alebo požiadavky v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. , napíšte ich do nasledujúceho formulára.

Ak vyžadujte odpoveď, uvádzajte prosím správne kontaktné údaje.

Meno a priezvisko:
Firma:
Kontaktná adresa:
Mesto/PSČ:
Telefón:
E-mail:
Web:
Fax:
Vaša otázka / Požiadavka:
 
Vyberte príjemcu správy:
Kontrolný kód: