Vízia a poslanie

Vízia

Byť preferovaný partner pri riešeniach z uhlíkových materiálov.

Poslanie

Zvyšovaním kvalifikácie a aktívnym prístupom smerovať k rastu pridanej hodnoty našich produktov s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov
Zabezpečovať trvalý rast a ekonomickú prosperitu postavenú na dlhodobých a vzájomne výhodných partnerských vzťahoch

Hodnoty

  • Zákaznícka orientácia
  • Inovácia
  • Aktivita
  • Integrita
  • Rešpekt