Výroba

ELEKTROKARBON má ucelený výrobný cyklus od výroby polotovarov zo základných surovín až po hotové výrobky.

Výrobky sú vyrábané v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO v oblasti kvality a environmentu.

Výroba uhlíkových materiálov a výrobkov z uhlíka je realizovaná vo výrobnom závode v Topoľčanoch v 3 prevádzkach. Prevádzka výroby uhlíkových materiálov (polotovarov), prevádzka výroby uhlíkových kief a prevádzka výroby uhlíkových šmykov a opracovania uhlíkových materiálov.

Existujúca kapacita umožňuje spoločnosti široký sortiment výrobkov a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov v oblasti veľkosti výrobných dávok - malé série s veľkým počtom výrobkov až po veľké série s niekoľkými produktmi.

Pri výrobe uhlíkových materiálov a výrobkov z uhlíka sú používané nasledovné technológie:

 • drvenie
 • mletie
 • miešanie
 • kalandrovanie
 • homogenizovanie
 • lisovanie
 • vytláčanie
 • vypaľovanie
 • spekanie
 • grafitovanie
 • rafinovanie
 • impregnovanie
  • živicami
  • parfínom
  • kovmi
  • Cu
 • sušenie
 • opracovanie
  • rezanie
  • sústruženie
  • frézovanie
  • vŕtanie
  • brúsenie
 • pechovanie
 • galvanizovanie
 • spletanie laniek
 • lepenie
 • cínovanie
 • montáž

Dokumenty na stiahnutie

1.7.1. - Flow chart EKT v4-14 -Final.pdf