História

1950
1962
1963
1967
1970
1976
1990
1992
 
1993
1994
1996
1996
1999 - 2002
2002
2003 - 2009
2009
2013
2014
2014

začiatok výroby uhlíkových materiálov a výrobkov
výroba granulátu PVC
výroba spekaných kovov
ELEKTROKARBON, štátny podnik Topoľčany
výroba suchých batériových článkov
zahájená výroba medených laniek
útlm výroby medených laniek
transformácia na akciovú spoločnosť.
Hlavný výrobný program: Polotovary a finálne výrobky z uhlíkových materiálov
Elektrokarbon sa stáva členom HTC holding a.s.
vytvorená dcérska spoločnosť ELEKTROKARBON VALMEZ v Českej republike
spoločný podnik UKARBON na Ukrajine
získanie certifikátu kvality podľa ISO 9001
modernizácia technológií
zavedenie výroby lepených kefy
vývoj a výskum nových materiálov
zavedenie procesu impregnácie Cu
získanie certifikátu EMS podľa ISO 14001
získanie certifikátu pre proces procesov lepenia v oblasti koľajových vozidiel a ich častí podľa DIN 6701-2
zavedenie výroby šmykov s ADD