Vedenie

Výkonný riaditeľ Ing. Bielek Roman
e-mail: bielek.roman(a)vum.sk