Chemický priemysel

Uhlíkové výrobky pre chemický priemysel 

Výrobky z uhlíka nachádzajú využitie v chemickom priemysle, ako aj v iných priemyselných odvetviach, v ktorých výrobnom procese sa používajú veľmi vysoké teploty a korozívne chemikálie. Uplatňujú sa tu unikátne vlastnosti uhlíka, a to najmä:

 • extrémna odolnosť voči vysokým teplotám,
 • dobrá tepelná vodivosť a odolnosť voči rýchlym zmenám teploty
 • odolnosť voči agresívnym chemikáliám, nepodliehanie korózii.

Najčastejšie Oblasti použitia:

Uhlíkové výmenníky tepla

Nevyhnutná súčasť technologického procesu v prostredí s agresívnymi chemikáliami a vysokými teplotami. Podľa účelu použitia navrhneme najvhodnejší materiál. Vlastnosti základného materiálu je možné podľa požiadaviek technologického procesu zlepšovať impregnáciou syntetickými živicami.

Výrobu uhlíkových dielov zabezpečujeme na základe dokumentácie zákazníka. Taktiež zabepečíme montáž výmenníka.

Uhlíkové obklady nádob, vaní

Výhodou použitia uhlíkového materiálu ako obkladu je nízka cena v porovnaní s využitím iných antikoróznych materiálov. Na obklady sa používajú platničky impregnované syntetickými živicami.  

Iné chemické aparatúry

Z daľších rozšírených aplikácii uhlíkového materiálu možno uviesť:

 • absorbéry
 • syntézne jednotky
 • destilačné nádoby
 • čerpadlá
 • guľové a prietokové ventily a spätné klapky
 • tesniace krúžky
 • potrubia a príruby
 • anódy pre roztokovú elektrolýzu
 • plnivo do katalyzátorov