Laboratórna technika

konštrukčný uhlík 

  • vyhrievacie odporové telesá
  • tégliky pre chemické analýzy
  • formy, podložky a iné uhlíkové komponenty

Spektrálny uhlík

Grafitové výrobky s vysokou spektrálnou čistotou vyrábame procesom tepelno-chemickej rafinácie, pri ktorom sa z výrobkov odstránia kovové a nekovové prvky. Využívajú sa vo výskumných ústavoch, špecializovaných laboratóriách v metalurgii, cementárňach, mikroelektronike, vákuovej technike.

Aplikácie:

  • emisné spektrálne analýzy (AAS, AES, RFA)
  • grafitové elektródy rôzneho tvaru, tégliky a pomocné držiaky pre emisné spektrometre 
  • elektrovákuová technika (grafitové anódy, katódy, mriežky)