Bane a metalurgia

Bane

  • uhlíkové kefy do elektromotorov na pohon banských technológií
  • uhlíkové lišty pre zberače prúdu v banských zariadeniach

Metalurgia

  • kryštalizátory (kokily) pre technológie kontinuálneho liatia kovov
  • vyhrievacie odporové telesá
  • kefy pre elektromotory do valcových mlynov