Priemysel a energetika

 Kefy pre priemyselné motory a generátory

  • stacionárne komulátorové stroje (jednosmerné a striedavé)
  • stacionárne krúžkové stroje
  • trakčné komulátorové stroje (jednosmerné a striedavé)
  • generátory
  • jednosmerné elektromotory na pohon čerpadiel
  • jednosmerné trakčné motory pre vysokozdvižné vozíky

Technický uhlík - Ložiská a tesnenia

  • upchávky a tesnenia pre vodné turbíny
  • lamely pre čerpadlá, vývevy, kompresory