Dotazník spokojnosti zákazníkov

Zákazník
úplne
spokojný
úplne
nespokojný
žiadne
hodnotenie
4 3 2 1 X
1. Ako ste všeobecne spokojný s poradenstvom pri spracovaní ponúk?
2. Ako ste boli spokojný s ponukou v nasledujúcich kritériách?
ústretovosť spracovateľa
kompetentnosť spracovateľa
dôkladnosť vypracovania ponuky
rýchlosť vypracovania ponuky
3. Ktoré poznámky (pozitív/ negatív) máte vo vzťahu k poradenstvu a spracovaniu ponúk?
4. Ako ste všeobecne spokojný so spracovaním objednávok?
5. Ako ste spokojný so spracovaním objednávok v nasledujúcich kritériách?
ústretovosť spracovateľa
kompetentnosť spracovateľa
dôkladnosť vypracovania ponuky
rýchlosť vypracovania ponuky
6. Ktoré poznámky (pozitív/ negatív) máte vo vzťahu k spracovaniu objednávok?
7. Ako ste všeobecne spokojný s kvalitou našich výrobkov?
8. Ako ste spokojný s našimi výrobkami v nasledujúcich kritériách?
cena v porovnaní s konkurenciou
kvalita prevedenia (spracovanie reklamácií)
životnosť (opotrebenie)
dokumentácia
9. Pre aké aplikácie ste používali naše výrobky?
Iné použitie
10. Ktoré poznámky (pozitív/ negatív) máte vo vzťahu k našim výrobkom?
11. Ktoré produkty / servis Vám chýbajú v našom sortimente?
12. Je ešte niečo čo by ste nám chceli povedať ? Pripomienky a návrhy?
Identifikačné údaje o zákazníkovi
Kontaktná osoba / Pozícia*:
E-mail*:
Kontrolný kód*:
Ďakujeme za Váš názor a pripomienky.